10. Poučna staza Terezijana

Nalog za izgradnju nove, modernije ceste dao je tadašnji austrijski car Josip II. Cesta je dobila ime po njegovoj majci Mariji Tereziji.

Terezijana je izgrađena 1786.g. kako bi zamijenila postojeću Karolinsku cestu. Karolinom se putovalo sve teže zbog njenih oštrih zavoja i strmih dijelova.

Ova cesta je naročito bila važna radi boljeg povezivanja tadašnjeg pukovnijskog središta Gospića sa slobodnom lukom Karlobag. Zbog želje da se što više ljudi upozna s kulturološkom važno- šću Terezijane, Javna ustanova „Park prirode Velebit“ uredila je dio Terezijane kao poučnu stazu. Staza je namijenjena isključivo pješacima, a posebno je zanimlji- va zbog prostora kojim prolazi.

Ovdje se na kratkom području dožive oba lica Velebita u njiho- voj punoj ljepoti. Poučna staza počinje na Baškim Oštarijama (924 m .n.m.), te se spušta do sela Konjsko (655 m/n.m.) u dužini od 3 km ili oko 3 h hoda. Također je u ponudi i kraća pješačka tura od oko 1,5 h.

Ovom stazom ćete doživjeti prekrasne vidike na Jadransko more i otok Pag s jedne strane te dolinu Baških Oštarija s druge strane. Povijesna cesta Terezijana ima svojstvo kulturnog dobra.

Kalendar događanja
Kalendar događanja Kalendar događanja Ljeto 2023. godine
Kontakt
Turistička zajednica općine Karlobag
Trg Dr. Franje Tuđmana 2
Karlobag 53288
HrvatskaTelefon:
00385 (0)53 694 251
Fax:
00385 (0)53 694 251
e-mail:
tzokarlobag@gmail.com
© Webdesign by www.firmus-grupa.hr