Pravne napomene:

Svi tekstualni i slikovni materijali koji se nalaze na ovom portalu prikupljeni su sa različitih, putem interneta javno dostupnih izvora, pri čemu se pazilo da se  ne krše ničija prava.

Ukoliko je igrom slučaja ili greškom došlo do kršenja prava nad tekstualnim ili slikovnim sadržajem, ovim se putem unaprijed ispričavamo a sporni će materijal odmah po obavijesti biti uklonjen sa našeg portala ili će biti postavljena informacija o autoru/vlasniku.
Turistička zajednica općine Karlobag

Trg Dr. Franje Tuđmana 2
Karlobag 53288
Hrvatska

Fax:
00385 (0)53 694 251


e-mail:
tzokarlobag@gmail.com
Kalendar događanja
Kalendar događanja
© Webdesign by www.firmus-grupa.hr