PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KARLOBAG

Izvorni prihodi sustava turističkih zajednica su:

 • Prihodi od boravišnih pristojbi
 • Prihodi od boravišnih pristojbi po osnovi nautike
 • Prihodi od turističke članarine
 • Ostali prihodi

 

Sukladno zakonu od ove sume dio novca transferira prema Hrvatskom crvenom križu, nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave i poreznoj upravi. Sve razine se u pravilu dofinanciraju iz budžeta, tj. Glavni ured iz državnog proračuna, županijski TZ-ovi iz proračuna Županija, a gradski iz proračuna  gradova pri čemu nema pravila i normi o visini dofinanciranja.

 

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.
Poštovani!
Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:
 • Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
 • Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C - sigurnost
 • Mjera D - prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva, ovisno o pojedinoj mjeri, prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Javni poziv otvoren je od 27.04.2016., a traje do zaključno 31.05.2016.

Detaljnije informacije o javnom pozivu te ostale propisane obrasce možete pronaći na stranicama Ministarstva turizma.

S poštovanjem,
Poziv na prezentaciju 15. veljače 2015. godine
07. veljače 2015. u 14h u prostorijama Općine Karlobag održat će se predstavljanje turističkih agencija: Novasol i Madi Tours. Pozivamo sve iznajmljivače da nam se pridruže!
Web stranice agencija kojima su dodijeljene potpore za programe razvoja turističkih proizvoda
STATISTIKA ZA PRVIH 9 MJESECI 2014. GODINE

Područje Općine Karlobag raspolaže s ukupno 3.215 ležajeva, od čega 73,9% (2.375  ležajeva) otpada na ležajeve u obiteljskome smještaju, 15% (481 ležajeva) na hotele, 9,9% (317) na objekte za smještaj i 1,3% (42 ležaja) na kampove.

Prema podacima za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine područje Turističke zajednice Općine Karlobag posjetilo je ukupno 25.684 registriranih gostiju (-0,52% dolazaka i -1,15% noćenja manje nego za isto razdoblje 2013.gdine), od čega 2.182 domaćih i 23.502 stranih gostiju.

Privatni smještaj ostvario je 99.343 noćenja što u usporedbi sa prethodnom godinom predstavlja smanjenje od gotovo -2,31 %.

U hotelima općine Karlobag za prvih devet mjeseci 2014.g. 11.202 gostiju ostvarilo je 53.559 noćenja, što u usporedbi sa prošlom godinom predstavlja smanjenje od - 0.5 %.

Istaknuti obavijest o podnošenju žalbi

Dana 6. srpnja 2013. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 80/13.) kojim je, između ostalog, ukinuta obveza za ugostitelje vođenja knjige žalbi, ali je uvedena nova obveza za ugostitelje i iznajmljivače, glede omogućavanja korisnicima usluga podnošenja pisanog prigovora, sukladno odredbama članka 8. Zakona o zaštiti potrošača.

U Vodiču za ugostitelje, državnog inspektorata stoji naime sljedeće:

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 8. Zakona o zaštiti potrošača).

Istaknite obavijest o pisanom prigovoru ODMAH! Evo kako.

Što konkretno iznajmljivač može učiniti? Evo našeg prijedloga kako se odmah pripremiti i na koji način vidno istaknuti obavijest o podnošenju pisanog prigovora kako bismo izbjegli neočekivanu kaznu inspektora. Predlažemo sljedeće:

1. Nadopišite u službeni cjenik na koji način gost može uložiti pisani prigovor.

2. Kreirajte tzv. “Poruku dobrodošlice” u kojoj ćete osim standardnih naputaka gostima u vezi smještaja, dodati i obavijest o obvezi davanja prigovora u pisanom obliku na određeni način (pisanim putem u smještaju, email, pošta ili faks).

3. Napomena u kućnom redu. U kućnom redu kojeg dobijete u TZO Karlobag nije navedena ova zakonsko odredba, te je možete nadopisati na isti.

4. Pisana obavijest za isprintati (u privitku)

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - OBVEZE GRAĐANA IZNAJMLJIVAČA
DOPIS HZZO 2014
Subject: INFORMACIJA - izdavanje zdravstvenih potvrda za iznajmljivače soba i apartmana od strane izabranih liječnika opće/ obiteljske medicine NE NAPLAĆUJE SE
Propisi za vlasnike kuća i stanova za odmor

Vlasnici kuća ili stanova za odmor na području Općine Karlobag dužni su se prijaviti u Turističkoj zajednici Općine Karlobag te platiti boravišnu pristojbu za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor. Tko ima pravo plaćati paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Vlasnici kuća ili stanova za odmor, državljani država članica Europskog ekonomskog prostora ( sve države članice Europske unije i državljani Hrvatske) osim državljana Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore, Islanda, Lihtensteina i Švicarske imaju pravo plaćati boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu za vlasnike kuća i za njihovu užu obitelj. 
Državljani BiH, Srbije, Islanda, Lihtensteina, Crne Gore te Švicarske plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor bez obzira što su vlasnici kuća. Koji članovi obitelji se smatraju užim članovima obitelji?

Članovima uže obitelji u smislu Zakona o boravišnoj pristojbi smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh. Koji su rokovi za prijavu i uplatu boravišne pristojbe?

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. 
Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju, obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu.Dali vlasnici kuća ili stanova za odmor koji plaćaju paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor moraju prijaviti boravak u Turističkoj zajednici?

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti svoj boravak u Turističkoj zajednici i boravak svih osoba u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti boravak. Koliko iznosi paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor u Karlobagu iznosi:

 • za prve dvije osobe 60 kuna po osobi
 • za svaku sljedeću 25 kuna po osobi

Paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor u Cesarici, Ribarici i Baškim Oštarijama iznosi:

 • za prve dvije osobe 45 kuna po osobi
 • za svaku sljedeću 20 kuna po osobi

 

Paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor u Lukovom Šugarju i Barić Dragi iznosi:

 • za prve dvije osobe 40 kuna po osobi
 • za svaku sljedeću 15 kuna po osobi

 


TURISTIČKA INSPEKCIJA

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvui djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 148/13),od 1. siječnja 2014. godine, turistički inspektoriupodručju ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu djeluju u sastavu Ministarstva turizma.

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: inspekcija@mint.hr, ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma, Turistička inspekcija, Petračićeva 4 10000 Zagreb.

Napominjemo da od 1. siječnja 2014. godine, inspekcijski nadzor nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti/ilipružanjem ugostiteljskih usluga i/ili pružanjem usluga u turizmu, te obračunom i naplatom boravišne pristojbe, obavlja Ministarstvo financija - Carinska uprava.

Turistička inspekcija(u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu)10 000 Zagreb, Petračićeva 4,

e-mail:inspekcija@mint.hr

Telefoni: (01) 3696 477 ; (01) 3696 464 ; (01) 3696 467 ;

(01) 3696 473 ; centrala: (01) 3696 400

Na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije:Marija Vukelić, viša gospodarska inspektorica (Osječka 50, 51000 Rijeka,

tel. 051/500-649; fax: 051/500-646)

Natječaj

 • Natječaj na određeno vrijeme za informatora u TZ općine Karlobag

 • Izvještaj za 9 mjeseci, program rada za 2016. i financijski plan za 2016.


  Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista  eVisitor

  VOZNI RED AUTOBUSA
  VAŽNI BROJEVI

  OPĆE INFORMACIJE

   

  Važniji telefonski brojevi
  Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku: 00385
  Poziv za žurnu pomoć: 112
  Hitna pomoć: 194
  Vatrogasci: 193
  Policija: 192
  Pomoć na cesti: 1987
  Nacionalna središnjica za spašavanje i traganje: 9155
  Opće informacije: 1981
  Točno vrijeme: 18095
  Informacije o telefonskim brojevima unutar RH: 11888
  Stanje na cestama: 062 777 777
  Ljekarna „Švaljek“
  Karlobag, Trg Franje Tuđmana 1
  Tel: 053/694-253
  Radno vrijeme:srpanj- kolovoz 2015.
  pon –sub:07:30 -12:30 i od 16:00- 21:00
  Nedjelja: 08:00-12:00
  PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
  Obala Vladimira Nazora 2, 53288 Karlobag
  Telefon: 053/69
  Radno vrijeme:
  pon-pet 8-14
  prva sub u mjesecu:8-12
  Fina poslovnica
  Obala Vladimira Nazora 2
  Tel 053/694 401
  Radno vrijeme:
  srijeda
  08:00- 15:00
  Hrvatska Pošta
  Tel:053/694-667
  Radno vrijeme:
  Ponedjeljak
  08:00- 17:00
  Uto- pet
  08-15h
  Subotom i nedjeljom zatvoreno
  Agencija MADI tours
  Radno vrijeme: 07:30-22:00
  Tel: 053/694-195
  Hotel „Zagreb“
  Tel:053/694-777
  Hotel „Velinac“
  Tel:053/694-008
  HEP ODS d.o.o.
  Bana Ivana Karlovića 37, Karlobag
  Tel:053/694-018
  053/694-322
  Radno vrijeme: pon – pet
  7-13h, s priključcima 07-15h
  „Vegium“ komunalno poduzeće
  Obala Vladimira Nazora b.b.
  Radno vrijeme: 07-15h
  Tel:053/694-017

   

  Važniji telefonski brojevi

  Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku: 00385Poziv za žurnu pomoć: 112Hitna pomoć: 194Vatrogasci: 193Policija: 192Pomoć na cesti: 1987Nacionalna središnjica za spašavanje i traganje: 9155Opće informacije: 1981Točno vrijeme: 18095

  Informacije o telefonskim brojevima unutar RH: 11888

  Stanje na cestama: 062 777 777

  Ljekarna „Švaljek“ Karlobag,

  Trg Franje Tuđmana 1 Tel: 053/694-253 Radno vrijeme:srpanj- kolovoz 2015. pon –sub:07:30 -12:30 i od 16:00- 21:00

  Nedjelja: 08:00-12:00

  PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.Obala Vladimira Nazora 2, 53288 Karlobag Telefon: 053/553 101Radno vrijeme: pon-pet 8-14

  Pauza od 12:00- 12:30

  Fina poslovnica Obala Vladimira Nazora 2 Tel 053/694 401 Radno vrijeme: srijeda 08:00- 15:00 Hrvatska Pošta Tel:053/694-667 Radno vrijeme: Ponedjeljak 08:00- 17:00 Uto- pet 08-15h Subotom i nedjeljom zatvoreno

   

  Agencija MADI TOURS Radno vrijeme: 07:30-22:00 Tel: 053/694-195

  Hotel „Zagreb“ Tel:053/694-777

  Hotel „Velinac“ Tel:053/694-008

  HEP ODS d.o.o. Bana Ivana Karlovića 37, Karlobag Tel:053/694-018 053/694-322 Radno vrijeme: pon – pet 7-13h, s priključcima 07-15h

  „Vegium“ komunalno poduzeće Obala Vladimira Nazora b.b. Radno vrijeme: 07-15h Tel:053/694-017

   

  AMBULANTA KARLOBAG

  00385 53 694 003

  © Webdesign by www.firmus-grupa.hr