PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KARLOBAG

Izvorni prihodi sustava turističkih zajednica su:

 • Prihodi od boravišnih pristojbi
 • Prihodi od boravišnih pristojbi po osnovi nautike
 • Prihodi od turističke članarine
 • Ostali prihodi

 

Sukladno zakonu od ove sume dio novca transferira prema Hrvatskom crvenom križu, nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave i poreznoj upravi. Sve razine se u pravilu dofinanciraju iz budžeta, tj. Glavni ured iz državnog proračuna, županijski TZ-ovi iz proračuna Županija, a gradski iz proračuna  gradova pri čemu nema pravila i normi o visini dofinanciranja.

 

NOVI ZAKONI 2020.

NN 52/19

Datum ..
07. veljače 2015. u 14h u prostorijama Općine Karlobag održat će se predstavljanje turističkih agencija: Novasol i Madi Tours. Pozivamo sve iznajmljivače da nam se pridruže!
Web stranice agencija kojima su dodijeljene potpore za programe razvoja turističkih proizvoda

 

Istaknuti obavijest o podnošenju žalbi

Dana 6. srpnja 2013. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 80/13.) kojim je, između ostalog, ukinuta obveza za ugostitelje vođenja knjige žalbi, ali je uvedena nova obveza za ugostitelje i iznajmljivače, glede omogućavanja korisnicima usluga podnošenja pisanog prigovora, sukladno odredbama članka 8. Zakona o zaštiti potrošača.

U Vodiču za ugostitelje, državnog inspektorata stoji naime sljedeće:

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 8. Zakona o zaštiti potrošača).

Istaknite obavijest o pisanom prigovoru ODMAH! Evo kako.

Što konkretno iznajmljivač može učiniti? Evo našeg prijedloga kako se odmah pripremiti i na koji način vidno istaknuti obavijest o podnošenju pisanog prigovora kako bismo izbjegli neočekivanu kaznu inspektora. Predlažemo sljedeće:

1. Nadopišite u službeni cjenik na koji način gost može uložiti pisani prigovor.

2. Kreirajte tzv. “Poruku dobrodošlice” u kojoj ćete osim standardnih naputaka gostima u vezi smještaja, dodati i obavijest o obvezi davanja prigovora u pisanom obliku na određeni način (pisanim putem u smještaju, email, pošta ili faks).

3. Napomena u kućnom redu. U kućnom redu kojeg dobijete u TZO Karlobag nije navedena ova zakonsko odredba, te je možete nadopisati na isti.

4. Pisana obavijest za isprintati (u privitku)

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - OBVEZE GRAĐANA IZNAJMLJIVAČA
DOPIS HZZO 2014
Subject: INFORMACIJA - izdavanje zdravstvenih potvrda za iznajmljivače soba i apartmana od strane izabranih liječnika opće/ obiteljske medicine NE NAPLAĆUJE SE
Propisi za vlasnike kuća i stanova za odmor

Vlasnici kuća ili stanova za odmor na području Općine Karlobag dužni su se prijaviti u Turističkoj zajednici Općine Karlobag te platiti boravišnu pristojbu za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor. Tko ima pravo plaćati paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Vlasnici kuća ili stanova za odmor, državljani država članica Europskog ekonomskog prostora ( sve države članice Europske unije i državljani Hrvatske) osim državljana Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore, Islanda, Lihtensteina i Švicarske imaju pravo plaćati boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu za vlasnike kuća i za njihovu užu obitelj. 
Državljani BiH, Srbije, Islanda, Lihtensteina, Crne Gore te Švicarske plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor bez obzira što su vlasnici kuća. Koji članovi obitelji se smatraju užim članovima obitelji?

Članovima uže obitelji u smislu Zakona o boravišnoj pristojbi smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh. Koji su rokovi za prijavu i uplatu boravišne pristojbe?

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. 
Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju, obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu.Moraju li vlasnici kuća ili stanova za odmor koji plaćaju paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor prijaviti boravak u turističkoj zajednici?

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti svoj boravak u turističkoj zajednici i boravak svih osoba u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti boravak. Koliko iznosi paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor na području općine Karlobag iznosi:

 • za prve dvije osobe 60 kuna po osobi
 • za svaku sljedeću 25 kuna po osobi

 


TURISTIČKA INSPEKCIJA

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvui djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 148/13),od 1. siječnja 2014. godine, turistički inspektoriupodručju ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu djeluju u sastavu Ministarstva turizma.

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: inspekcija@mint.hr, ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma, Turistička inspekcija, Petračićeva 4 10000 Zagreb.

Napominjemo da od 1. siječnja 2014. godine, inspekcijski nadzor nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti/ilipružanjem ugostiteljskih usluga i/ili pružanjem usluga u turizmu, te obračunom i naplatom boravišne pristojbe, obavlja Ministarstvo financija - Carinska uprava.

Turistička inspekcija(u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu)10 000 Zagreb, Petračićeva 4,

e-mail:inspekcija@mint.hr

Telefoni: (01) 3696 477 ; (01) 3696 464 ; (01) 3696 467 ;

(01) 3696 473 ; centrala: (01) 3696 400

Na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije:Marija Vukelić, viša gospodarska inspektorica (Osječka 50, 51000 Rijeka,

tel. 051/500-649; fax: 051/500-646)

eVisitor

NATJEČAJ ZA DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KARLOBAG
VOZNI RED AUTOBUSA
VAŽNI BROJEVI

OPĆE INFORMACIJE

 

Važniji telefonski brojevi

Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku:
00385

Poziv za žurnu pomoć: 112Hitna pomoć: 194Vatrogasci: 193Policija: 192Pomoć na cesti: 1987Nacionalna središnjica za spašavanje i traganje: 9155Opće informacije: 1981Točno vrijeme: 18095

Informacije o telefonskim brojevima unutar RH: 11888

Stanje na cestama: 062 777 777

Ljekarna „Švaljek“ Karlobag,

Obala Vladimira Nazora Tel: 053/ 776 711

Radno vrijeme: pon –pet:08:00- 16:00Agencija MADI TOURS Radno vrijeme: 07:30-22:00 Tel: 053/694-195

Hotel „Zagreb“ Tel:091 131 3012

Hotel „Velinac“ Tel:053/694-008

Turistička agencija " Vegium"00385 53 694 007, e-mail: vegium.agencija@gmail.com

HOSTEL BAŠKE OŠTARIJE-SIRANA-REKREATIVNI CENTAR

otvoreno svaki dan, cijelu godinu od 6:30-23h

„Vegium“ komunalno poduzeće Obala Vladimira Nazora b.b. Radno vrijeme: 07-15h Tel:053/694-017AMBULANTA KARLOBAG

00385 53 694 003 radno vrijeme: parni datumi jutarnja smjena, neparni popodnevna

 

Važniji telefonski brojevi
Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku:00385

 

 • Poziv za žurnu pomoć:
  112
 • Hitna pomoć:
  194
 • Vatrogasci:
  193
 • Policija:
  192
 • Pomoć na cesti:
  1987
 • Nacionalna središnjica za spašavanje i traganje:
  9155
 • Opće informacije:
  1981
 • Točno vrijeme:
  18095
 • Informacije o telefonskim brojevima unutar RH:
  11888
 • Stanje na cestama:
  062 777 777

 


Ljekarna „Švaljek“ Karlobag,
Obala Vladimira Nazora
Tel: 053/ 776 711

Radno vrijeme:
Pon –pet:08:00- 16:00

 

Agencija MADI TOURS

Radno vrijeme:
07:30-22:00
Tel: 053/694-195

 

Hotel „Zagreb“

Tel:091 131 3012

 

Hotel „Velinac“

Tel:053/694-008


Turistička agencija "Vegium"

Tel.: 00385 53 694 007
e-mail:
vegium.agencija@gmail.com

 

HOSTEL BAŠKE OŠTARIJE - SIRANA-REKREATIVNI CENTAR

otvoreno svaki dan, cijelu godinu od 6:30-23h


„Vegium“ komunalno poduzeće

Obala Vladimira Nazora b.b.
Radno vrijeme:
07-15h
Tel:053/694-017AMBULANTA KARLOBAG

Tel.: 00385 53 694 003
radno vrijeme:
parni datumi jutarnja smjena
neparni popodnevna

© Webdesign by www.firmus-grupa.hr