Smještaj Karlobaga

 

Karlobag se nalazi na raskrižju cestovnih pravaca koji vode duž jadranske obale sjeverozapadno
prema Senju ili jugoistočno prema Zadru, ali se isto tako nalazi na cesti prema Gospiću i srcu Ve-
lebita što ovome malome gradiću daje poseban spoj klime i ambijenta.
Karlobag se nalazi na raskrižju cestovnih pravaca koji vode duž jadranske obale sjeverozapadnoprema Senju ili jugoistočno prema Zadru, ali se isto tako nalazi na cesti prema Gospiću i srcu Velebita što ovome malome gradiću daje poseban spoj klime i ambijenta.

 

NOVOSTI